domingo, 30 de octubre de 2011

La Codolla participa en la Jornada de Portes Obertes del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana.


El passat 23 d'octubre, va tindre lloc al Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana la jornada de portes obertes sobre el boscos "Totes les cares del bosc", en la que es reuniren diverses entitats relacionades amb la gestió, protecció, recuperació, etc. de les masses boscoses.
Aquesta jornada tingué diversas activitats, com la fira d'entitats en la qual més de 20 entitats exposaven als seus estands materials, informació diversa, accions, etc. relacionades amb la seua entitat i el seu treball al voltant dels boscos.
Entre aquestes entitats estava també La Codolla, que va exposar una quinzena de espècies d'arbres i arbustos dels que produeix al viver, a més de cartells informatius i altres materials.
En general va ser una jornada positiva, en la que el públic va poder conèixer el nostre projecte i interessar-se per les actuacions previstes.