viernes, 18 de enero de 2013

DIA DEL'ARBRE


CONCURS DE DIBUIX

II CONCURS DE DIBUIX I REDACCIÓ
BASES DE PARTICIPACIÓ

 1. L’Associació de Voluntariat Ambiental “La Codolla”, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Agullent, convoca el II Concurs de dibuix i redacció amb l’objectiu de fomentar el coneixement i l’estima dels entorns i valors naturals d’Agullent per part dels escolars del poble.
 2. En aquest concurs podran participar tots els xiquets i xiquetes residents a Agullent.
 3. S’estableixen 9 categories de participants:
 • Xiquets i xiquetes de cada curs d’infantil (3).
 • Els xiquets i xiquetes de cadascun dels cursos de primària (6).
 1. Els xiquets i xiquetes d’infantil i dels cursos de primer, segon i tercer de primària podran participar en el concurs de dibuix.
 2. Els xiquets i xiquetes dels cursos de quart, cinqué i sisé de primària podran participar en el concurs de redacció.
 3. Els participants en el concurs de dibuix hauran de presentar un treball, en el qual mostren la imatge d’un arbre present al terme municipal d’Agullent que destaque per qualsevol característica (grandària, edat, forma…). Junt al dibuix haurà de figurar el nom comú de l’arbre que han dibuixat.
 4. Els participants en el concurs de dibuix podran utilitzar qualsevol tècnica per a fer el seu treball. Hauran de presentar el dibuix en un full tamany A-4.
 5. El dibuix anirà dintre d’un sobre en el qual només figurarà el curs que realitza el participant. Dins d’aquest sobre s’haurà d’incloure un altre sobre en el qual deurà de figurar en un paper el nom complet del participant, telèfon i el curs que està realitzant.
 6. Els participants en el concurs de redacció hauran de presentar un treball, en el qual mostren a través d’una redacció com veuen ells i descriuen un arbre present al terme municipal d’Agullent que destaque per qualsevol característica (grandària, edat, forma…). A la redacció haurà de figurar el nom comú de l’arbre que han descrit.
 7. Els participants en el concurs de redacció hauran de presentar el seu treball escrit amb lletra llegible en un full tamany A-4, amb una extensió màxima de dos planes. Es recomana presentar els treballs en valencià.
 8. La redacció anirà dintre d’un sobre en el qual només figurarà el curs que realitza el participant. Dins d’aquest sobre s’haurà d’incloure un altre sobre en el qual deurà de figurar en un paper el nom complet del participant, telèfon i el curs que està realitzant.
 9. En cadascuna de les 9 categories el guanyador o guanyadora rebrà un premi consistent en material educatiu i lúdic.
 10. Hi haurà un jurat per decidir els guanyadors compost com a mínim per membres de l’Associació La Codolla i l’Ajuntament d’Agullent.
 11. Els treballs s’hauran de portar a la Casa de la Cultura d’Agullent, on s’arreplegaran per a ser estudiats pel jurat.
 12. El termini de presentación dels treballs será des del 31 de gener (dia de l’arbre) fins el 28 de febrer de 2013.
 13. Els premis es lliuraran en data i lloc que s’anunciaran pròximament.

ELS ARBRES D’AGULLENT”