domingo, 25 de enero de 2015

IV CONCURS DE
DIBUIX I REDACCIÓ


Fauna 
d'Agullent
II CONCURS DE DIBUIX I
BASES DE PARTICIPACIÓ

 1. L’Associació de Voluntariat Ambiental “La Codolla”, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Agullent, convoca el IV Concurs de dibuix i redacció amb l’objectiu de fomentar el coneixement i l’estima dels entorns i valors naturals d’Agullent per part dels escolars del poble.
 2. En aquest concurs podran participar tots els xiquets i xiquetes residents a Agullent.
 3. S’estableixen 9 categories de participants:
 • Els xiquets i xiquetes d'infantil (3)
 • Els xiquets i xiquetes de cadascun dels cursos de primària (6).

 1. Els xiquets i xiquetes d'infantil i els dels cursos de primer, segon i tercer de primària podran participar en el concurs de dibuix.
 2. Els xiquets i xiquetes dels cursos de quart, cinqué i sisé de primària podran participar en el concurs de redacció.
 3. Els participants en el concurs de dibuix hauran de presentar un treball, en el qual mostren la imatge o imatges d'algunes de les espècies de fauna silvestres presents a Agullent amb el seu nom.
 4. Els participants en el concurs de dibuix podran utilitzar qualsevol tècnica per a fer el seu treball. Hauran de presentar el dibuix en un full tamany A-4.
 5. El dibuix anirà dintre d’un sobre en el qual només figurarà el curs que realitza el participant. Dins d’aquest sobre s’haurà d’incloure un altre sobre en el qual deurà de figurar en un paper el nom complet del participant, telèfon i el curs que està realitzant.
 6. Els participants en el concurs de redacció hauran de presentar un treball, en el qual mostren a través d’una redacció com veuen ells i descriuen la fauna silvestre d'Agullent.
 7. Els participants en el concurs de redacció hauran de presentar el seu treball escrit amb lletra llegible en un full tamany A-4, amb una extensió màxima de dos planes. Es recomana presentar els treballs en valencià.
 8. La redacció anirà dintre d’un sobre en el qual només figurarà el curs que realitza el participant. Dins d’aquest sobre s’haurà d’incloure un altre sobre en el qual deurà de figurar en un paper el nom complet del participant, telèfon i el curs que està realitzant.
 9. En cadascuna de les 9 categories els guanyadors o guanyadores rebran un premi consistent en material educatiu i lúdic.
 10. Hi haurà un jurat per decidir els guanyadors compost com a mínim per membres de l’Associació La Codolla i l’Ajuntament d’Agullent.
 11. Els treballs s’hauran de donar als tutors de cada nivell educatiu que curse el participant, els quals els arreplegaran per a ser estudiats pel jurat.
 12. El termini de presentació dels treballs serà des del 2 de febrer fins el 27 de febrer de 2015.
 13. Els premis es lliuraran en data i lloc que s’anunciaran pròximament.
  Organitzen: 

No hay comentarios: