martes, 6 de diciembre de 2011

RECUPERACIÓ FONT MACIANA 27 DE NOVEMBRE


El segon dia, varem ser unes 8 persones les que participaren en les tasques de recuperació de la Maciana. En aquesta jornada, principalment es varen fer tasques de reforestació, plantant-se uns 60 arbres de diverses espècies autòctones (llidoners, carrasques, fleixos, gal·lers, figueres, garbullers, pins). A més es distribuiren a l'entorn de la font uns quants centenars de llavors de carrasca i pi, per a afavorir la seua germinació directa i reforestació natural.
També es va construir una barana de protecció del pou d'aigua situat junt a la senda dels enginers i es va netejar la zona. Es varen podar arbres i es varen eliminar branques. Per últim també s'arreplegaren residus i es va seguir la recuperació del camí que es cloura en un proper cap de setmana.
En resum, han estat un parell de dies profitosos i en els quals s'ha desenvolupat un treball amb il·lusió, la de veure poc a poc com la serra d'Agullent va recuperant el seu aspecte natural.

RECUPERACIÓ FONT MACIANA 26 DE NOVEMBRE


L'associació La Codolla, va organitzar els dies 26 i 27 de novembre unes jornades per a la recuperació ambiental de l'entorn de la Font Maciana d'Agullent, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Agullent i l'associació d'ames de casa del poble.
La convocatòria va ser als socis i per al públic en general.
L'entorn de la Maciana havia quedat molt deteriorat per l'incendi de 2010 i per les tales dels arbres cremats, presentant un aspecte molt degradat, amb molt poc arbrat i ple de restes de podes i troços de troncs.
La nostra intenció era adeqüar aquest espais per tornar-li un millor aspecte i que puguera ser reutilitzat per al seu ús habitual, al ser una zona d'oci.
Aquest cap de setmana es varen portar endavant diverses actuacions.
El primer dia, el dissabte 26, comptarem amb una participació d'unes 25 persones, a més dels 32 xiquets que participen al programa el Dissabtes divertits, que també col·laboraren en algunes tasques.
Aquest dia es varen fer feines de neteja de brancatge, podes d'arbres i l'inici de la reconstitució del camí que baixa a la font des de la senda dels enginyers, també es varen desbroçar algunes zones i ja s'inicia la plantació de arbres.
Els xiquets ajudaren arreplegant pedres per refer el camí i varen plantar entre tots prop de 20 arbres.