jueves, 29 de diciembre de 2011

CONCURS DE DIBUIX


CONCURS DE DIBUIX I REDACCIÓ

BASES DE PARTICIPACIÓ1. L’Associació de Voluntariat Ambiental “La Codolla”, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Agullent, convoca un concurs de dibuix i redacció amb l’objectiu de fomentar el coneixement i l’estima per la serra d’Agullent per part dels escolars del poble.

2. En aquest concurs podran participar tots els xiquets i xiquetes residents a Agullent.

3. S’estableixen 9 categories de participants:

· Xiquets i xiquetes de cada curs d’infantil (3).

· Els xiquets i xiquetes de cadascun dels cursos de primària (6).

4. Els xiquets i xiquetes d’infantil i dels cursos de primer, segon i tercer de primària podran participar en el concurs de dibuix.

5. Els xiquets i xiquetes dels cursos de quart, cinqué i sisé de primària podran participar en el concurs de redacció.

6. Els participants en el concurs de dibuix hauran de presentar un treball, en el qual mostren la imatge de com els agradaria que fora la serra d’Agullent.

7. Els participants en el concurs de dibuix podran utilitzar qualsevol tècnica per a fer el seu treball . Hauran de presentar el dibuix en un full tamany A-4.

8. El dibuix anirà dintre d’un sobre en el qual només figurarà el curs que realitza el participant. Dins d’aquest sobre s’haurà d’incloure un altre sobre en el qual deurà de figurar en un paper el nom complet del participant, telèfon i el curs que està realitzant.

9. Els participants en el concurs de redacció hauran de presentar un treball, en el qual mostren a través d’una redacció com els agradaria que fora la serra d’Agullent.

10. Els participants en el concurs de redacció hauran de presentar el seu treball escrit amb lletra llegible en un full tamany A-4, amb una extensió màxima de dos planes. Es recomana presentar els treballs en valencià.

11. La redacció anirà dintre d’un sobre en el qual només figurarà el curs que realitza el participant. Dins d’aquest sobre s’haurà d’incloure un altre sobre en el qual deurà de figurar en un paper el nom complet del participant, telèfon i el curs que està realitzant.

12. En cadascuna de les 9 categories el guanyador o guanyadora rebrà un premi consistent en material educatiu i lúdic.

13. Hi haurà un jurat per decidir els guanyadors compost, com a mínim, per membres de l’Associació La Codolla i l’Ajuntament d’Agullent.

14. Els treballs s’hauran de portar a la Casa de la Cultura d’Agullent, on s’arreplegaran per a ser estudiats pel jurat.

15. El termini màxim de presentació dels treballs será el 20 de gener de 2012.

16. Els premis es lliuraran en data i lloc que s’anunciaran pròximament.

No hay comentarios: